De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Vijf gelijke schooldagen

Vijf gelijke schooldagen

vrijdag 7 april 2017

De afgelopen jaren hebben we veel gesproken over de invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel. Alle argumenten voor en tegen dit nieuwe model zijn zorgvuldig afgewogen. De MR heeft in februari een peiling gehouden onder alle ouders.

Van de 185 gezinnen hebben 140 gezinnen hun mening gegeven.
60% van de ouders is voor het nieuwe model
24% van de ouders is tegen het nieuwe model
16% van de ouders heeft geen mening.
Voor de MR is deze uitslag duidelijk en daarom heeft de MR in de vergadering van 4 april unaniem ingestemd met het voorstel om het vijf-gelijke-dagenmodel in te voeren.

Dit betekent dat de schooltijden na de zomervakantie zullen wijzigen.
Maandag 8:30 tot 14:00 uur
Dinsdag 8:30 tot 14:00 uur
Woensdag 8:30 tot 14:00 uur
Donderdag 8:30 tot 14:00 uur
Vrijdag 8:30 tot 14:00 uur

De ouders die gebruik maken van buitenschoolse opvang zullen via Sam&Ko geïnformeerd worden over de gevolgen voor de huidige overeenkomsten.

De directie, het team en de MR zijn ervan overtuigd dat het vijf-gelijke-dagenmodel een bijdrage gaat leveren aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs op de Windroos.