Over ons

Basisschool De Windroos aan de Broederenstraat is een interconfessionele school in het centrum van Deventer. We zijn een school die letterlijk midden in de maatschappij staat. We hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en dat uit zich in onze kernwaardes: respect, duidelijkheid, verantwoordelijk, openheid en kwaliteit.

Middenin de maatschappij

Interconfessionele basisschool de Windroos is in 1995 ontstaan door het samengaan van Het Kompas aan de Broederenstraat en de St. Bernardusschool aan de Bierstraat. Sinds 1 augustus 2019 is de locatie aan de Bierstraat gesloten , zodat er op dit moment sprake is van één locatie met zo’n 150 leerlingen en 7 groepen. De school aan de Broederenstraat bevindt zich in het hart van de binnenstad van Deventer. In het bijzondere gebouw aan de Broederenstraat is ook peuterspeelzaal en BSO Sam & Minoes gevestigd. Kinderen die 4 jaar worden kunnen vanuit de peuterspeelzaal  doorstromen naar De Windroos. Leerlingen die De Windroos bezoeken kunnen na schooltijd terecht in de BSO die zich in het gebouw bevindt.   

Als school willen wij midden in de maatschappij staan waarin de kinderen die onze school bezoeken opgroeien en waar zij uit voortkomen. Vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid  willen wij ook ons aandeel in de opvoeding van deze kinderen voor onze rekening nemen. Dit doen wij vanuit een aantal kernwaarden die wij geformuleerd hebben: respect, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, openheid en kwaliteit. 

Deze kernwaarden gelden als basis voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de medewerkers. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat De Windroos verstaat onder goed onderwijs en wat zij verwacht van medewerkers en ouders die kiezen voor onze school. De waarden geven weer wat ons met elkaar verbindt en ze geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. 

Onze ambitie is: 

Talenten ontdekken en ontplooien om samen de toekomst te kleuren. 

‘Het kan zijn dat je iets nu nog niet weet, maar morgen wel!’

Wij zijn een Quo Vadis-school

Onze school is een Quo Vadis school. Dat kun je zien aan het label bij ons logo, een kwaliteitskeurmerk. Want elke Quo Vadis school gaat voor onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen.