Gezonde school

Gezonde school 

Onze school is gezond! 
Onze school heeft al een aantal jaar landelijke vignet Gezonde School! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Windroos voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.  

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor de volgende themacertificaten: 

Sport en bewegen 
Onze school heeft speciale aandacht voor het thema sport en bewegen. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: 
- Gymlessen door een bevoegde gymdocent;
- Naschoolse sportactiviteiten;
- Deelname aan sportevenementen bijv. Schoolsportdag, IJsselloop, Avondvierdaagse;
- Koningsspelen;
- Tijdens de lessen wordt er d.m.v. bewegend leren lesgegeven;
- Dagelijks buiten spelen waarbij er een gevarieerd aanbod van speelmateriaal en spelletjes is.
 
Roken en Alcohol 
- Groep 8 doet mee aan het project ‘Op tijd voorbereid en selfie’.
- Wij hebben een rookvrij schoolplein.
- Er wordt geen alcohol geschonken bij ouderbijeenkomsten.

Welbevinden 
Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk.  

In onze schoolgids en ons beleidsplan kunt u uitgebreid lezen wat onze visie op welbevinden is en hoe wij hier op school vorm aan geven. Tijdens onze lessen Kanjertraining geven we aandacht aan het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Voeding 
- Wij doen mee met de landelijke Kraanwaterdag. Naast kranen in de klassen hebben wij een watertappunt op school. 
- Wij doen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. We besteden aandacht aan het belang van een gezond ontbijt. 
- Iedere groep heeft een eigen moestuin op het plein. In de bakken zit eetbaar groen zoals bramen, aardbeien en frambozen. 
- Wij werken met Growwizzkid: kijk hier een filmpje over Growwizzkid
- Op De Windroos wordt zowel op school als naschools aandacht besteed aan koken. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de oogst uit de moestuinen en de Growwizzkid. Dit sluit ook aan op de lessen DaVinci. 
- Groep 8 doet mee met het project ‘kok in de klas’. Hierbij krijgen ze kookles van een echte kok.

Wilt u weten hoe wij denken over gezonde voeding en traktaties? Lees dan voedingsbeleid voor de basisschool 2018

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.