Praktische informatie

Op De Windroos wordt gewerkt met een continurooster. 
Tussen de middag eten alle kinderen samen met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan de leerlingen buiten spelen onder toezicht van leerkrachten en onderwijsassistenten 
(volgens rooster) of andere medewerkers van de school.

Schooltijden

Maandag 8.30 - 14:00 uur
Dinsdag 8.30 - 14:00 uur
Woensdag 8.30 - 14:00 uur
Donderdag 8.30 - 14:00 uur
Vrijdag 8.30 - 14:00 uur

De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Bij de planning houdt de overheid rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kijk je op de website van het ministerie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
Nationale feestdagen

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie 15-10-2022 t/m 23-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023
Goede Vrijdag 07-04-2023  
Pasen 09-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart + vrijdag 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren 28-05-2023 t/m 29-05-2023
Zomervakantie 22-07-2023 t/m 03-09-2023

Studiedagen

Woensdag 21-09-2022
Vrijdag 14-10-2022
Vrijdag 17-02-2023
Dinsdag 30-05-2023
Vrijdag 07-07-2023 o.v.b.

Piekdagen

Vrijdag 23-12-2022

Maandag 20-02-2023

Maandag 10-07-2023