Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Windroos is een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van beide locaties, en gesprekspartner voor de directie en schoolbestuur. Zij praten namens de leerkrachten en ouders mee over verschillende, vooral beleidsmatige, zaken die met school te maken hebben.

Zo bepreken we bijvoorbeeld:

  • Het formatieplan dat door de directie wordt gemaakt: welke leerkracht geeft les aan welke groep en waar zien wij eventueel zorgpunten ontstaan (bijvoorbeeld door groepsgrootte)?
  • De begroting, hoe staat de school er financieel voor en waar wordt geld aan uit gegeven (en waar dus niet)?
  • Het schooljaarplan, welke focus hebben de leerkrachten dit jaar en op welke manier merken we daar iets van?
  • De huisvesting en schooltijden.
  • De BSO en de naschoolse activiteiten.
  • Ontwikkelingen binnen en buiten de school die van invloed (kunnen) zijn.

De besluitenlijsten van de MR van de afgelopen vergaderingen:

Besluitenlijst MR september 2019

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren lezen.

Jaarverslag MR 2018-2019

Jaarverslag MR 2017-2018

De medezeggenschapsraad vergadert minimaal 6 keer per jaar. De MR bestaat uit 6 leden en vindt het belangrijk namens de ouders en leerkrachten te spreken.

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende personen:
Maurice Revenberg (voorzitter)
Patricia Berendijk (secretaris)
Janine Roozenboom (Leerkracht groep 6)
Laura Wopereis-Werkema (Leerkracht groep 7)

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons of spreek ons aan bij het schoolplein. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken op het volgende e-mailadres: MRwindroos@varietas.nl