Ons onderwijs

Missie

Onze missie is: Kleur je eigen toekomst.
Op De Windroos geeft de leraar mij richting, ruimte en ruggensteun, zodat ik mijzelf doelgericht kan ontwikkelen om mijn talenten te ontdekken en te ontplooien en samen de toekomst te kleuren. De kernwaarden in al ons handelen zijn: respect, openheid, verantwoordelijkheid, duidelijkheid en kwaliteit. Dit betekent dat wij de dingen die wij doen langs de meetlat van onze uitgangspunten leggen. Op deze manier scheppen wij voor onszelf heldere kaders over wat wij wel en niet doen.

Visie
Iedere leerling is van nature nieuwsgierig, een
basale voorwaarde om in het leven een onderzoekende,
betrokken houding te blijven ontwikkelen.
Om als leerling tot ontwikkeling te kunnen
komen, zijn er voorwaarden nodig die de betrokkenheid
vergroten. De ontwikkeling van een
leerling heeft ook te maken met de eigenwaarde
van de leerling. Mede-eigenaar zijn van hun
leer- en ontwikkelingsproces leidt tot motivatie.
Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn zij tot veel in
staat. Leerlingen hechten ook belang in het
hebben van een eigen keuzevrijheid. Hierbij gaan
wij uit van een ‘growth mindset’ en leren wij de
leerling om moeilijkheden te overwinnen en zelf
te reflecteren op hun leerproces. Tijdens kind
gesprekken bepalen wij samen de volgende stap
in de ontwikkeling en hoe de leerling daaraan
gaat werken. De leraar heeft hierin een (bege-)
leidende en coachende rol.
Onze ambitie is: Talenten ontdekken en ontplooien
om samen de toekomst te kleuren.
‘Het kan zijn dat je iets nu nog niet weet, maar
morgen wel!’

Een rustige school is voor leerlingen een veilige
basisschool. Daar maken wij met elkaar – alle
leraren en leerlingen – duidelijke afspraken over.
Wij gebruiken de Kanjertraining om leerlingen
positief over zichzelf en anderen te laten denken.
Wij vinden het belangrijk dat wij actief werken
aan sociale vaardigheden. Leerlingen krijgen
handvaten in sociale situaties en ze worden zich
bewust van de gevolgen van hun gedrag en wijze
van communiceren. Gebaseerd op betrouwbaarheid,
authenticiteit en constructief handelen; dat
wij respect hebben voor elkaar, je leert jezelf zijn,
verantwoordelijkheid leren dragen en goed
samenwerken. Samenwerken is een belangrijke
vaardigheid die leerlingen nodig hebben om zich
goed te kunnen ontwikkelen en goed te kunnen
functioneren in de samenleving. Om deze vaardigheden
te oefenen zetten wij coöperatieve
werkvormen tijdens onze lessen in. Door samen
te werken leren de leerlingen een mening te
vormen en met deze mening om te gaan in een
groep.

Als school willen wij midden in de maatschappij
staan waarin de kinderen die onze school bezoeken
opgroeien en waar zij uit voortkomen. Vanuit
een stuk maatschappelijke betrokkenheid willen
wij ook ons aandeel in de opvoeding van deze
kinderen voor onze rekening nemen. Dit doen wij
vanuit een aantal kernwaarden die wij geformuleerd
hebben: respect, duidelijkheid, verantwoordelijkheid,
openheid en kwaliteit.

Deze kernwaarden gelden als basis voor de
ontwikkeling van vaardigheden van zowel de
kinderen als de medewerkers. Deze waarden
geven een duidelijk beeld van wat De Windroos
verstaat onder goed onderwijs en wat zij verwacht
van medewerkers en ouders die kiezen
voor onze school. De waarden geven weer wat
ons met elkaar verbindt en ze geven richting aan
de verdere ontwikkeling van de school.