Basisschool De Windroos

Basisschool De Windroos is een interconfessionele school in het centrum van Deventer. We zijn een school die letterlijk midden in de maatschappij staat. We hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en dat uit zich in onze kernwaardes: respect, duidelijkheid, verantwoordelijk, openheid en kwaliteit.

Trapleren

Afgelopen schooljaar hebben de kinderen tijdens de sponsorloop heel hard hun best gedaan. Met deze sportieve middag hebben wij een bedrag van 2650 euro opgehaald!

Daarmee hebben wij de trappen in en om de school aangekleed met trapleren. Ook de wanden en de vloeren zijn voorzien van prachtige afbeeldingen. 

 

traplerentrapleren

31 augustusLees verder

"Het kan zijn dat je iets nu nog niet weet, maar morgen misschien wel!”

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie op school

 

Merle

 

Geachte ouders/verzorgers,

Mijn naam is Merle ten Brummelhuis, vanaf dit schooljaar ben ik op woensdag actief als kinderoefentherapeut op basisschool de Windroos.

 

Wat is Kinderoefentherapie:
Kinderoefentherapie helpt kinderen die niet goed kunnen mee komen met hun leeftijdsgenoten op gebied van motorische vaardigheden (zowel grof als fijn motorisch).
Tijdens de basisschool periode leren kinderen veel nieuwe motorische vaardigheden zoals fietsen, zwemmen, schrijven, gymmen en ballen. Sommige kinderen hebben meer moeite om tot deze vaardigheden te komen dan anderen, wat kan lijden tot ontwijkend gedrag en onzekerheid bij het kind. In dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden!

Na aanmelding wordt er een motorisch onderzoek afgenomen waarbij wordt gekeken naar de volledige motorisch ontwikkeling. De bevindingen worden vermeld in een verslag en op basis daarvan kan bekeken worden of uw kind baat heeft bij Kinderoefentherapie. Tijdens de therapie staat het plezier in bewegen centraal. De behandelingen sluiten aan bij de dagelijkse bezigheden van het kind en de hulpvraag van leerkracht, ouder en/of het kind zelf.

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan! In overleg met de intern begeleider of de leerkracht van uw kind kan uw kind worden aangemeld. Natuurlijk mag u mij ook rechtstreeks benaderen.

 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.kinder-oefentherapiedeventer.nl of neem contact op via telefoonnummer: 0622165794 of mailadres: info@kinder-oefentherapiedeventer.nl.

 

Met hartelijke groet,  
Merle ten Brummelhuis
Kinderoefentherapeut Cesar

 

10 januariLees verder
Agenda
Grote Rekendag 2023
29 maartLees verder
Buitenlesdag
4 aprilLees verder
Paasviering
6 aprilLees verder
Goede Vrijdag
7 aprilLees verder

“Kleur je eigen toekomst!”

Snappet

snappet

Bij het leerproces op school speelt ICT een steeds belangrijkere rol. In ons onderwijs maken wij dan ook gebruik van verschillende devices. 
In alle groepen zijn moderne touchscreens geplaatst. Deze bieden oneindig veel mogelijkheden om het onderwijs voor de leerlingen aantrekkelijker en interactiever te maken, o.a. 
door het inzetten van educatieve software, allerlei innovatieve tools en het zelf maken van lessen. 
Er wordt gewerkt met laptops in groep 4 t/m 8. De laptops worden ingezet als middel om aan leerdoelen te werken. Het gebruik van de laptops biedt de mogelijkheid om leerlingen veel meer op eigen niveau aan leer-/lesdoelen te laten werken.

 
Belangrijk in ons onderwijs is dat kinderen leren om te gaan met de voordelen van ICT en zich leren beschermen tegen de uitwassen ervan. Ook daarvoor is aandacht binnen ons onderwijs. We hanteren hierbij een internetprotocol.

Onze ICT-er volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en introduceert deze wanneer ze zinvol zijn voor het onderwijs in onze school.

11 oktoberLees verder

Davinci logo

 

De kinderen werken in thema's vanuit nieuwsgierigheid en verwondering aan de zaakvakken. In de thema's zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. 

 

Meer informatie over Davinci op de Windroos

Pedagogisch Klimaat

 

Ons onderwijs wordt ingericht volgens de uitgangspunten zoals in deze schoolgids vermeld staan en 
waarbij onze kernwaarden centraal staan: respect, openheid, duidelijkheid, verantwoordelijkheid
en kwaliteit. Dit betekent dat we de dingen die we doen langs de meetlat van onze uitgangspunten 
leggen.

regels school

 

 

 

11 oktoberLees verder
Gezonde school

De Windroos wil een gezonde school zijn. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op natuur & milieu en op gezonde voeding. 

 

gezonde school


In samenwerking met de GGD zijn we bezig geweest om schoolbeleid te maken, 
waarbij we ook ouders hebben betrokken o.a. door het organiseren van een 
ouderavond over dit onderwerp. Daarnaast wordt er in de nieuwsbrief, op de 
website en via Facebook regelmatig gecommuniceerd over de “gezonde school 
activiteiten”.


Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn o.a.:
• voedingsbeleid/traktatiebeleid
• schoolfruit
• week van de pauzehap
• smaaklessen
•ik eet het beter
• kraanwaterdag
• warme truiendag
• gymlessen van een gymdocent, twee keer per week in alle 
groepen
• naschoolse beweegactiviteiten

De Windroos is bovendien een rookvrije school en er wordt 
geen alcohol geschonken in het bijzijn van onze leerlingen. 
Ook beschikken alle leerlingen over een dopper, die zij kunnen vullen bij het watertappunt in onze hal. In de kleine pauze
drinken we allemaal water.

11 oktoberLees verder

“Naast goed onderwijs zijn sociale vaardigheden minstens net zo belangrijk voor een kind, beide vind ik terug op De Windroos”

Kanjertraining

 

Doelen van de kanjertraining zijn:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij 
pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
• Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Kanjerregels

Zichtbaar in de school hangen de vijf afspraken van de 
kanjertraining:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. We werken samen/niemand speelt de baas
4. We hebben plezier/niemand lacht uit
5. We doen mee/niemand doet zielig

 

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen. En 'de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken. 
Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen.
De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.

Kanjer

Voor meer informatie, zie www.kanjertraining.nl.

11 oktoberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren