Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren van allerlei activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Koningsspelen, Carnaval en het afscheid van groep 8. De ouderraad denkt mee over de organisatie en er worden praktische zaken geregeld zoals bijvoorbeeld een versnapering tijdens de Koningsspelen.

De ouderraad komt hiervoor ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om over de komende activiteiten te vergaderen en welke rol zij daarin spelen. Bij zo’n vergadering is altijd een leerkracht aanwezig om de ouderraad te informeren over de organisatie.

Belangrijke gegevens vanuit de OR Broederenstraat:
Voorzitter: Netty Knops
Penningmeester: Mini Leegwater
Secretaris: Sonja Emens

Leden: Bülent Kartal en Rudin van 't Klaphek

E-mailadres: ORbroederenstraat@varietas.nl

De ouderbijdrage

De school organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor de kinderen van de school. Deze bijzondere activiteiten kunnen plaats vinden dankzij de hulp en financiële ondersteuning van de ouderraad. Activiteiten zoals het bezoek van Sinterklaas, kerst, de prijzen en iets lekkers bij carnaval, de culturele activiteiten van de groepen en het bowlen bij het afscheid van groep 8. Dit wordt altijd bijzonder gewaardeerd, want alle kinderen profiteren hier natuurlijk van.

De ouderraad vraagt aan het begin van het schooljaar een financiële bijdrage per gezin om zo alle activiteiten te kunnen bekostigen. Voor alle duidelijkheid: de school krijgt geen vergoeding van de overheid om deze bijzondere activiteiten te betalen.

De ouderbijdrage is sinds het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op €20,= voor elk kind.

U kunt het bedrag overmaken via de QR-code.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!