De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Inspectiebezoek

Inspectiebezoek

dinsdag 6 juni 2017

Op 15 mei heeft de locatie Broederenstraat voor het eerst in lange tijd weer een bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Zo’n inspectiebezoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een documentenanalyse
  • een presentatie door de school
  • gesprekken met verschillende belanghebbenden: directie, intern begeleider, leraren, ouders en leerlingen
  • observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen. Deze observaties worden uitgevoerd samen met een observant van de school (waarbij de inspecteur een beoordeling geeft)

Daarnaast worden een aantal aanvullende, door de wet verplicht gestelde aspecten beoordeeld.

Het was een heel intensieve dag voor alle betrokkenen , maar ook een heel plezierige dag. Aan het einde van het bezoek heeft de inspecteur zijn bevindingen gedeeld met het team van leraren, de directie en het bestuur van stichting Quo Vadis. De belangrijkste conclusie van de inspecteur is: De Windroos, locatie Broederenstraat, heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

Als team van De Windroos zijn wij hier heel blij mee. Dit betekent dat de door ons ingezette ontwikkelingen als positief worden beoordeeld door de inspecteur en dat wij met de ingezette ontwikkelingen op de goede weg zijn.

Inmiddels hebben wij de conceptrapportage van de inspectie ontvangen. Zodra wij het definitieve verslag ontvangen zal dit op onze website en op de website van de onderwijsinspectie worden gepubliceerd.