De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>De derde kamer

De derde kamer

vrijdag 13 oktober 2017

Op prinsjesdag hebben we les gehad over de troonrede. We hebben een dabatspel gespeeld in onze eigen derde kamer. We hadden drie fracties met ieder een eigen stelling en een woordvoerder. Er is vol op gedebatteerd. Aan het eind was er een stemming en stelling 2 had gewonnen.

Kijk thuis ook eens op www.derdekamer.nl voor meer filmpjes, spelletjes en informatie over de Nederlandse parlementaire democratie.