De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Da Vinci

Da Vinci

dinsdag 6 juni 2017

De methodes voor het zaakvakkenonderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) op beide locaties van De Windroos zijn behoorlijk verouderd. Het afgelopen jaar is er dan ook een werkgroep bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe methode of nieuwe methodes. Een methode die goed past bij onze school en de visie van ons team op het onderwijs van nu.

Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor Da Vinci. Deze methode biedt de zaakvakken als één geheel aan. Hierdoor kunnen we de kinderen laten zien en ervaren hoe alles met elkaar verbonden is. De methode biedt een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8.

De methode werkt met thema’s voor groep 1 en 2, voor groep 3,4 en 5 en voor groep 6,7,8. We willen groepsdoorbrekend gaan werken waarbij elke bouw aan hetzelfde thema werkt.

Daarnaast kunnen de leerlingen binnen de leerlijnen van de methode oefenen met de zogenaamde 21st century skills volgens een aanpak die aansluit op de wereldwijde ideeën over toekomstig onderwijs.  Met behulp van deze manier van werken ontwikkelen de kinderen vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en problemen oplossen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan sociale en culturele vaardigheden en basisvaardigheden ICT.

Komend schooljaar zullen we u ook regelmatig informeren over deze methode en de voortgang van de implementatie hiervan.

 

 

Zie ook