De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>10-minutengesprekken

10-minutengesprekken

zaterdag 4 februari 2017

10-minutengesprekken

Deze week gaan de rapporten van de leerlingen mee naar huis. Daaraan zit ook altijd een 10-minutengesprek gekoppeld. De uitnodiging  voor het 10-minutengesprek gaat mee naar huis samen met het rapport.

Wij krijgen de laatste tijd steeds meer verzoeken van gescheiden ouders om met beide ouders apart een gesprek te voeren.  Als school gaan wij er van uit dat er één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen we misverstanden.

Hiervan kan alleen incidenteel, bij zwaarwegende omstandigheden van afgeweken worden om objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen. Onder zwaarwegend verstaan wij dat (één van de) beide ouders zegt/ zeggen het gesprek niet in aanwezigheid van de ex-partner te kunnen voeren. Hierbij dient een verklaring overlegd te worden van een sociaal of medisch hulpverlener, waarin staat dat een gezamenlijk gesprek over het kind op dat moment niet tot de mogelijkheden behoort. Of in een gesprek met de directie van de school kan worden afgewogen of er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, waardoor een gesprek niet samen gevoerd kan worden. De gesprekken op school zullen dan gevoerd worden in het bijzijn van een extra team lid of de directeur om zo te voorkomen dat de groepsleerkracht in het conflict van de ouders betrokken wordt.