De Windroos Broederenstraat
Home>Over ons

Over ons

Basisschool De Windroos aan de Broederenstraat is een interconfessionele school in het centrum van Deventer. We zijn een school die letterlijk midden in de maatschappij staat. We hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en dat uit zich in onze kernwaardes: respect, duidelijkheid, verantwoordelijk, openheid en kwaliteit.

Basisschool De Windroos heeft twee locaties in Deventer: aan de Broerderenstraat in het centrum van Deventer, en aan de Bierstraat in de wijk Voorstad Oost.

Middenin de maatschappij
Interconfessionele basisschool De Windroos is in 1995 ontstaan door het samengaan van Het Kompas aan de Broederenstraat en de St.Bernardusschool aan de Bierstraat. Beide locaties hebben te maken met een eigen populatie met de daarbij behorende dynamiek en onderwijsbehoeften. Er is dan ook voor gekozen, om daar waar het de onderwijsbehoeften van de leerlingen dient, verschillende onderwijskundige lijnen uit te zetten. Wel wordt op beide locaties van De Windroos onderwijs verzorgd voor de groepen 1 t/m 8.

De onderwijskundige lijnen zien we o.a. terug in het feit dat er op de locatie Broederenstraat de keuze is gemaakt om Engels te geven in groep 1 t/m 8. Op de locatie Bierstraat wordt gewerkt met een ander organisatiemodel, Slimfit, waardoor de leerlingen steeds meer op eigen niveau les gaan krijgen. Om dit vorm te geven wordt o.a. gebruik gemaakt van tablets in de midden- en bovenbouw.

Wat beide locaties gemeen hebben is het feit dat er gewerkt wordt vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid en vanuit onze gemeenschappelijk geformuleerde kernwaardes: respect, openheid, duidelijkheid, verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Wij zijn een Quo Vadis-school

Onze school is een Quo Vadis school. Dat kun je zien aan het label bij ons logo, een kwaliteitskeurmerk. Want elke Quo Vadis school gaat voor onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen.