De Windroos Broederenstraat
Home>Ouders>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Windroos is een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van beide locaties, en gesprekspartner voor de directie en schoolbestuur. Zij praten namens de leerkrachten en ouders mee over verschillende, vooral beleidsmatige, zaken die met school te maken hebben.

Zo bepreken we bijvoorbeeld:

  • Het formatieplan dat door de directie wordt gemaakt: welke leerkracht geeft les aan welke groep en waar zien wij eventueel zorgpunten ontstaan (bijvoorbeeld door groepsgrootte)?
  • De begroting, hoe staat de school er financieel voor en waar wordt geld aan uit gegeven (en waar dus niet)?
  • Het schooljaarplan, welke focus hebben de leerkrachten dit jaar en op welke manier merken we daar iets van?
  • De huisvesting en schooltijden.
  • De BSO en de naschoolse activiteiten.
  • Ontwikkelingen binnen en buiten de school die van invloed (kunnen) zijn.

De besluitenlijsten van de MR van de afgelopen vergaderingen:

Besluitenlijst september 2017
Besluitenlijst MR mei
Besluitenlijst MR april

Besluitenlijst MR februari
Besluitenlijst MR november

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren lezen.
Jaarverslag MR 2015-2016
Jaarverslag MR 2014-2015
Jaarverslag MR 2013-2014

De medezeggenschapsraad vergadert minimaal 6 keer per jaar. De MR bestaat uit 6 leden en vindt het belangrijk namens de ouders en leerkrachten te spreken.

Wie is wie
Jessica Hoogeland       Ouder,  locatie Broederenstraat, voorzitter
Willeke Veneman        Ouder, locatie Broederenstraat, GMR
Rasheda Cijntje            Ouder, locatie Bierstraat
Madelon Rosenkamp  Leerkracht groep 6, locatie Broederenstraat
Janine Roozenboom    Leerkracht groep 7, locatie Broederenstraat
Ingrid Lammers           Leerkracht groep 3/4, locatie Bierstraat
Gerda Ippel                   Directeur en adviserend lid

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons of spreek ons aan bij het schoolplein. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken op het volgende e-mailadres: MRwindroos@stichtingquovadis.nl.