De Windroos Broederenstraat
Home>Schoolgids>Ons onderwijs>Missie en visie

Missie en visie

Als school willen wij midden in de maatschappij staan waarin de kinderen die onze school bezoeken opgroeien en waar zij uit voortkomen. Vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid willen wij ook ons aandeel in de opvoeding van deze kinderen voor onze rekening nemen. Dit doen wij vanuit een aantal kernwaarden die wij geformuleerd hebben: respect, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, openheid en kwaliteit.

Deze kernwaarden gelden als basis voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de medewerkers. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat De Windroos verstaat onder goed onderwijs en wat zij verwacht van medewerkers en ouders die kiezen voor onze school. De waarden geven weer wat ons met elkaar verbindt en ze geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Hieronder worden de vijf kernwaarden verduidelijkt.

Respect
De Windroos is een veelkleurige school met een grote verscheidenheid aan leerlingen. Ze verschillen in capaciteiten, cultuur en achtergronden. Vanuit onze interconfessionele identiteit vinden wij het belangrijk dat wij als schoolgemeenschap respect hebben voor elkaar en respectvol omgaan met de verschillen waarmee we te maken krijgen. Met elkaar werken we zo aan eens school waar iedereen zichzelf mag en kan zijn en waar het veilig is voor iedereen.

Openheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Als school staan wij open voor alle kinderen, ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist deze verschillen geven kleur aan ons onderwijs. Daarnaast staan wij open voor wat de samenleving van ons vraagt. We willen luisteren naar onze omgeving en deze informatie gebruiken. Door contact met andere organisaties en zeker met ouders, willen we komen tot nog beter onderwijs aan de kinderen die onze school bezoeken.

Duidelijkheid
Op De Windroos willen we in een sfeer van veiligheid met elkaar omgaan. Daarom zorgen we voor eenduidige communicatie tussen school, leerlingen, ouders en omgeving. Door heldere afspraken en een voorspelbare dag- en weekindeling structureren we de leeromgeving waarbinnen we met elkaar werken.

Kwaliteit
De Windroos staat voor kwalitatief goed onderwijs. Met elkaar zorgen voor goed onderwijs met aandacht en zorg voor iedereen. Hierbij staan niet alleen de leerresultaten centraal, maar hebben we oog voor de totale ontwikkeling van de kinderen.

Verantwoordelijkheid
Het geven, nemen en voelen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van de school als gemeenschap en van de wereld waarin we leven is voor ons een belangrijke waarde. We voelen ons daarom niet alleen verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de school, maar staan ook stil bij verdrietige en blije gebeurtenissen. We zorgen, helpen en ondersteunen elkaar.