De Windroos Broederenstraat
Home>Schoolgids>Ons onderwijs

Missie en visie

Als school willen wij midden in de maatschappij staan waarin de kinderen die onze school bezoeken opgroeien en waar zij uit voortkomen. Vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid willen wij ook ons aandeel in de opvoeding van deze kinderen voor onze

Lees verder >