Het team

Teamfoto

Het succes van een school staat of valt met goede leerkrachten – zij moeten tenslotte de onderwijsideeën in praktijk brengen. De groepsleerkrachten zijn direct verantwoordelijk voor het onderwijs aan de groepen in de school en indirect (samen) voor alle leerlingen op school. Zij hebben naast het lesgeven ook andere taken. Ze nemen bijvoorbeeld deel aan werkgroepen, volgen nascholingscursussen of zijn lid van de medezeggenschapsraad.

 

Rianne Arts          Gerrit Koldewee          Tiny Joyce Filiz

Rianne Arts Directie                           Gerrit Koldewee Intern begeleider        Tiny Meinderts Leraar groep 1/2 

                                                          (ma, di), leraar groep 5 (woe), leraar     (do, vrij) Joyce Scholten Leraar

                                                           groep 5(do, vrij)                                     groep 1/2 (ma, di, wo), ICT 

                                                                                                                         Filiz Ören Onderwijsassistent groep

                                                                                                                        1/2 (wo, do, vr)

 

Jolien Mariet          Ellen           Floor

Jolien Roeterdink Leraar groep 3         Ellen Zomerdijk Leraar groep 4           Floor Guitink Leraar groep 5 (ma,

(ma, di, woe om de week)                   (ma, di, do, vr,) stagecoördinator          di, wo)/ coördinator BHV, lid GMR

Mariët Ahmed Leraar groep 3

(woe om de week, do ,vr),

rekencoördinator

 

Janinen          Karine Laura            Ayla

Janine Roozenboom Leraar               Karin van Huffelen Leraar groep 7           Ayla Roelofs Leraar groep 8

groep 6 (ma t/m vr)                             (do, vr), leescoördinator                           (ma t/m vr)/ cultuurcoördinator

                                                           Laura Wopereis Leraar groep

                                                           7 (ma, di, wo)

 

 

Lode               William Benitez Conciërge (di, wo, do)

Lode Acke Gymleraar (wo)                William Benitez Conciërge (di, wo, do)

 

 

 

 

 

“Naast goed onderwijs zijn sociale vaardigheden minstens net zo belangrijk voor een kind, beide vind ik terug op De Windroos”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren