De Windroos Broederenstraat
Home>Over ons>Engels

Engels

Op De Windroos, locatie Broederenstraat, wordt vroeg vreemde talenonderwijs Engels gegeven. Het onderwijs van het Engels start al bij de kleuters in de vorm van Engelse liedjes, prentenboeken en spelletjes. In de bovenbouw beslaat Engels meer dan één uur in de week en is het geïntegreerd in het reguliere programma.

Voordelen:

Uit onderzoek is gebleken  dat jonge kinderen spelenderwijs een taal kunnen leren. De peuters en kleuters krijgen geen Engelse les, maar spelen en zingen in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zéér motiverend is. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn aanwijzingen dat het vroege leren van een twee (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling.

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar Engels op de basisschool, met een start in de onderbouw of twee jaar op een reguliere basisschool, dat is een fors verschil. Daarnaast wordt er per jaar meer onderwijstijd besteed aan Engels.

Er zijn nog meer voordelen aan  ‘Meer Engels’ per week en een vroege start. De kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitenschools leren van Engels elkaar versterken.

Als school hebben we ons aangesloten bij ‘Early Bird’, een organisatie die het geven van vroeg vreemde talenonderwijs Engels stimuleert en ondersteunt.

Voor meer informatie: http://earlybirdie.nl/