De Windroos Broederenstraat
Home>Over ons>Stichting Vrienden van De Windroos

Stichting Vrienden van De Windroos

Om de financieringsstromen van de school en de ouders te scheiden maken wij gebruik van de Stichting Vrienden van De Windroos. Deze stichting beheert de inkomsten van de ouderbijdragen en de gelden afkomstig uit sponsoring of acties. De stichting heeft tot doel het onderwijs en de begeleiding aan kinderen op De Windroos organisatorisch en financieel te ondersteunen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Een vertegenwoordiger van de MR, en de penningmeesters van beide ouderraden. Op dit moment bestaat het bestuur uit: Jessica Hoogeland (voorzitter MR), Mariëlle Verstrijden (penningmeester OR) en Astrid van Rhee (penningmeester OR).

Het stichtingsbestuur controleert het financiële verkeer dat via de bankrekeningen die onder de stichting vallen verloopt. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Twee keer per jaar komt het bestuur bij elkaar.