De Windroos Broederenstraat
Home>Over ons>Ons onderwijs>Kanjertraining

Kanjertraining

Op de Windroos werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben de training met succes afgerond en mogen zichzelf Kanjertrainers noemen; nieuwe leerkrachten zullen zo snel mogelijk worden bijgeschoold. Wekelijks worden de kanjerlessen aangeboden in alle groepen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Thema’s voor de kinderen
-Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat?
-Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
-Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
-Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Zichtbaar in de school hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. We werken samen/ niemand speelt de baas
 4. We hebben plezier/ niemand lacht uit
 5. We doen mee/ niemand doet zielig

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de
‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen
elkaar recht willen doen. En ‘de wereld van angst
en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de
vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de
neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar
anderen te kijken. Deze manier van kijken naar
anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een
verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale
conflicten veroorzaken en denken op te lossen.
De Kanjertraining kiest voor de wereld van
vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten:
zoek een oplossing die in de toekomst
houdbaar is en doe elkaar recht.
Voor meer informatie zie: www.kanjertraining.nl