De Windroos Broederenstraat
Home>Over ons>Ons onderwijs>Kanjertraining

Kanjertraining

Op de Windroos werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben de training met succes afgerond en mogen zichzelf Kanjertrainers noemen; nieuwe leerkrachten zullen zo snel mogelijk worden bijgeschoold. Wekelijks worden de kanjerlessen aangeboden in alle groepen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Thema’s voor de kinderen
-Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat?
-Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
-Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
-Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Zichtbaar in de school hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. We werken samen/ niemand speelt de baas
 4. We hebben plezier/ niemand lacht uit
 5. We doen mee/ niemand doet zielig