De Windroos Broederenstraat

Da Vinci

In het schooljaar 2017-2018 zijn wij  gestart met de implementatie van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Da Vinci. De vollededige implementatie van deze nieuwe methode zal drie schooljaren in beslag nemen.

Alles heeft te maken met alles
De methode DaVinci biedt zaakvakken als één geheel aan. Hierdoor kunnen kinderen zien en ervaren dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat. Vanaf het allereerste schooljaar ervaart een kind met DaVinci hoe alles met elkaar is verbonden, dat iedereen een eigen, unieke plek heeft en dat we met elkaar een verantwoording hebben. Gekoppeld aan de structurele aandacht voor hoge ethische normen en waarden, biedt DaVinci kinderen in een doorlopende leerlijn handvatten waarmee ze in de toekomst als volwassenen bewust met hun omgeving te kunnen omgaan.

21st century skills
Als maatschappij staan we voor een uitdaging: kinderen scholen en opleiden voor beroepen die er nog niet zijn. We willen dat zij straks de antwoorden weten op vragen die nu nog niet zijn gesteld. Dat ze oplossingen bedenken met behulp van apparatuur die nu nog niet is uitgevonden. In antwoord op deze uitdaging zijn internationaal de 21st century skills bedacht. Met de methodes van DaVinci en binnen haar leerlijnen beoefenen kinderen alle 21ste eeuwse vaardigheden. De aanpak stemt overeen met de overheidsvisie op toekomstig onderwijs, Onderwijs 2032. De methode DaVinci is een aanpak die álle kinderen betrekt en hen de regie geeft over hun eigen leerproces.

Leren over mondiale thema’s
We leven in een tijd waarin de hele wereldbevolking met elkaar is verbonden via internet, snelle vervoersmiddelen en een intrinsieke nieuwsgierigheid en interesse naar dat wat we niet kennen. Elk kind is bij de geboorte al een wereldburger. Het is daarom van groot belang dat kinderen zo vroeg mogelijk leren om de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven te bekijken. Hierdoor raken ze beter voorbereid op ontmoetingen met andere wereldburgers en leren ze over mondiale thema’s.

Meer informatie over Da Vinci kunt u vinden op : http://www.davinciacademie.nl