De Windroos Broederenstraat
Home>Ouders>Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Bij de planning houdt de overheid rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kijk je op de website van het ministerie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
Nationale feestdagen

Klik hier op de link voor onze vakanties en vrije dagen