Inloggen

preview
Nieuwsbrief januari 2022
Geen cito's meer???!!!!

Inline image

 

 

 

 

 

 

Al jaren werken we op de Windroos met het leerlingvolgsysteem van CITO. Onze leerlingen maakten twee keer per jaar de zogenaamde CITO toetsen. Dit is nu verleden tijd. 

Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een nieuw leerlingvolgsysteem, waarover we u graag willen informeren.  

 

Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen.  

 

De Windroos gaat werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Wellicht komt deze naam u bekend voor van de eindtoets van groep 8. Sinds een aantal jaren gebruiken we het IEP- instrument, naar volle tevredenheid, voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs van onze groep 8 leerlingen. 

Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel. 

 

Toetsen: saai? 

Toetsen: het klinkt saai, moeilijk en voor kinderen vooral als iets wat niet leuk is. Wij hebben voor de IEP toetsen gekozen omdat we zien dat ze aansluiten bij waar we in de lessen dagelijks mee bezig zijn, de vraagstelling is geen verrassing voor de kinderen. Dit motiveert kinderen om te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn. Onderwerpen die je boeien, zorgen er immers voor dat je herkenning hebt en gemotiveerd werkt.  

 

Digitale toetsen maar niet helemaal 

 

Inline image

 De leerlingen IEP-en op de computer, laptop of tablet. Leest een leerling liever van papier of schrijft een leerling bij spelling liever dan dat hij moet typen? Dan is dat allemaal mogelijk. De toets vorm mag geen belemmering zijn. De afnameduur van de toetsen is kort, dat is wel zo fijn voor de concentratie en motivatie. Een belangrijk voordeel van de digitale afname is dat het resultaat direct beschikbaar is. Wij kunnen hierdoor samen met de leerling de resultaten direct gebruiken tijdens de les. Zo is de toets een hulpmiddel om de volgende stap te zetten in het leerproces en geen afrekenmiddel. 

 

Moeilijk om toetsresultaten te begrijpen 

Grafiekjes, lijntjes, gekleurde hokjes, de resultaten van een toets zijn niet altijd makkelijk te lezen en te begrijpen; wat betekent het nou voor je kind? Het IEP LVS geeft heldere en herkenbare resultaten terug voor leerkracht en leerling, gericht op de positieve ontwikkeling die iedere leerling op zijn niveau kan maken. Leerlingen worden niet met elkaar vergeleken, dat zegt niet zoveel. De individuele ontwikkeling van de leerling is van belang, hoe heb jij je ontwikkeld ten opzichte van de vorige keer?  

 

Het IEP LVS geeft de leerling daarom inzicht in de percentages goed beantwoorde vragen op de verschillende onderdelen in de toets. Voor de leerling is dit erg concreet, omdat hij gelijk inzicht krijgt in de onderdelen die goed gaan en in welke hij zich nog verder kan ontwikkelen; Inzicht Eigen Profiel (IEP)!  

 

 

 

 Inline image

Voor taal en rekenen worden resultaten vanaf leerjaar 6 uitgedrukt in referentieniveaus (1F, 1S en 2F). De referentieniveaus geven aan wat de leerling moet kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in zijn schoolloopbaan. De bedoeling van het meten van de referentieniveaus is het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. Ook zorgen ze voor een betere aansluiting tussen het taal- en rekenonderwijs in de verschillende onderwijssectoren po, vo en mbo omdat ze op al die niveaus gemeten worden. Het doel is dat leerlingen aan het eind van de basisschool 1F beheersen en er wordt gestreefd naar het hogere niveau 1S en 2F. 

 

Meer dan taal en rekenen  

Wat je doet, wat  je maakt en wie je bent: leerlingen kunnen dit laten zien doordat je in de IEP ook zelf-evaluatie instrumenten hebt. Dit zijn  leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Deze instrumenten vullen de leerlingen zelf in op de computer.  Ze bieden de leerling aanknopingspunten om samen met de leerkracht en/of ouders doelgericht te werken aan zijn ontwikkeling.  

Als team hebben we besloten, om deze nieuwe toetsen stapsgewijs in te voeren. Daarom starten we eerst met het afnemen van de toetsen rekenen – lezen – taalverzorging. In de toets periodes die volgen zullen steeds meer toetsen en instrumenten afgenomen worden. 

In de rapportgesprekken die gepland staan voor februari zult u als ouder hier verder over worden geïnformeerd.

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de intern begeleider: Gerrit Koldewee 

 

 

We hopen én verwachten dat de leerlingen met het IEP LVS inzicht krijgen in hun eigen profiel en gemotiveerd worden om steeds de volgende stap in hun ontwikkeling te maken.  

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen.....

Sinds 10 januari is mevr. Leonora de Weerd werkzaam in groep 1-2 op de Windroos. Zij vervangt Juf Joyce Scholten gedurende haar zwangerschapsverlof.

 

Wij wensen juf Leonora veel succes en plezier in groep 1-2!

 

xJuf Leonora de Weerd

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Mijn naam is Leonora de Weerd. Ik ben getrouwd en heb een zoon en een dochter.

Ik woon in Deventer. Vele jaren heb ik als groepsleerkracht afwisselend gewerkt in de groepen 1 t/m 4.

De laatste jaren werk ik met groot plezier als invalster binnen stichting Varietas.

Nu ga ik met genoegen op de Windroos juf Joyce in groep 1/2 vervangen.

 

Vriendelijke groet

Leonora

Studiedag verplaatst

 

REMINDER!!!!

 

Studiedag AFGELAST | Basisschool de Wingerd

 

Zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrief van december gaat onze studiedag aanstaande woensdag 19 januari niet door! De leerlingen komen dan gewoon naar school.

De studiedag is verplaatst naar de maandag na de voorjaarsvakantie: maandag 28 februari. Dan hebben de leerlingen dus een dagje extra vakantie.

 

 

Lezen op de Windroos

 

Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten.

 

(Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. Juist daarom is inzetten op leesbevordering zo onontbeerlijk.

Op de Windroos proberen wij op allerlei (aantrekkelijke) manieren het lezen te bevorderen. Dit doen we door elke dag een half uur te besteden aan leesonderwijs in de groepen. In elke groep wordt er dagelijks voorgelezen en we zorgen, samen met onze leerlingen, dat onze schoolbiliotheek voorzien is van de nieuwste boeken. Ook hebben we aantrekkelijke leeshoeken gemaakt in de groepen en op de gangen. 

 

 

Hoe motiveer jij je kind om te lezen? 5 tips - Uitgeverij Zwijsen

 

 

In onze jaarplanning zijn er diverse momenten opgenomen, waarin we schoolbreed het lezen nog eens extra aandacht willen geven. Zo staat in de maand januari het voorleesontbijt voor de onderbouw op het programma en staat poëzie op het programma tijdens de Week van de Poëzie.

Nadere informatie hierover krijgt u via de groepsblog.

 

 

 

Poëzieweek 2022 | ZICHTBAAR ALLEENSet 10 x Nationale Voorleesdagen Mini Editie 2022, | 9789059659254 | Boek -  bookspot.nl

 

 

Broederenstraat 16, 7411 LB Deventer       Tel. 0570 612216       E-mail: windroos@varietas.nl