Inloggen

preview
Nieuwsbrief april 2021
Update Corona en de Windroos

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Windroos,

 

Ik stuur u deze brief, omdat ik heb gehoord dat er bij sommige ouders onrust is over het wel en wee op onze mooie school. Ik kan me dit heel goed voorstellen en, hoewel de actualiteit ons continu inhaalt, ik wil u graag een update geven van wat er allemaal gebeurt achter de gesloten deuren.

 

Op dit moment zijn er 2 groepen die in quarantaine zitten; groep 5 en groep 7. Dit heeft te maken met leerlingen uit die groepen die een positieve testuitslag hebben gekregen. Ikzelf ben gelukkig hersteld van het virus en juf Tiny was ook positief getest en is nog in quarantaine. U zult begrijpen dat deze informatie ook zo weer 'oud nieuws' kan zijn.

 

Wij hebben doorlopend contact met de GGD en zij begeleiden ons in deze situatie. Informatie kan pas gegeven worden na testresultaten en komt hierdoor soms ook op rare tijden binnen. Dan moeten er in het weekend of avonden nog brieven uit naar ouders. Ik begrijp dat dit heel lastig kan zijn en uiteraard proberen we dit te voorkomen, maar soms kan het niet anders.

De informatie en het advies dat de GGD ons geeft is leidend en dit advies volgen we op. Op het moment dat er een leerling positief getest wordt, krijgen de ouders van de desbetreffende groep hierover bericht. Het advies van de GGD is altijd om het kind op dag 5 te laten testen, maar niet elke ouder wil dit. In dit laatste geval moeten deze leerlingen dan 10 dagen in quarantaine. Wij, team van de Windroos, hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders gehoor geven aan de oproep om te testen, omdat we op deze manier het onderwijs veel sneller onder veilige omstandigheden kunnen hervatten. Ook zouden we onze leerlingen het moeten gunnen om weer zo snel mogelijk naar school te kunnen gaan en buiten te spelen.

Er zijn nu gevallen dat collega's de helft van de groep op school lesgeven, terwijl de andere helft nog thuis zit. Dit is geen ideale situatie, zoals u zult begrijpen. Wij doen er van onze kant alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, maar het moet wel behapbaar blijven voor iedereen.

Indien u uw kind ziekmeldt in verband met bijvoorbeeld verkoudheidsverschijnselen, gaan we er dan ook van uit dat deze leerlingen gewoon op Teams verschijnen (gr 4 t/m 8) als dit mogelijk is. Zo loopt het onderwijs minder vertraging op. De juf of meester van de betreffende gorep zal u hierdan over informeren.

 

Ondertussen hanteren wij op school nog steeds de gangbare veiligheidsmaatregelen; teamleden dragen mondkapjes, groep 7 en 8 op vrijwillige basis als zij zich door de school bewegen, er is extra aandacht voor schoonmaak en uiteraard ontsmetten we onze handen voortdurend. We hebben looprichtingen in het gebouw ingesteld, zodat leerlingen elkaar zo min mogelijk tegenkomen en de pauzes zijn nog meer gespreid.

 

Echter, de loop van het virus is onvoorspelbaar en we kunnen niet alles in de hand houden. Wij doen hiervoor ons uiterste best en we vertrouwen erop dat u dat thuis ook doet.

Ik hoop dat ik de eventuele onrust een beetje heb weg kunnen nemen, maar weet dat u met vragen of opmerkingen altijd bij ons terecht kunt. Ik ga ervan uit dat u ons weet te vinden, we moeten het toch sámen doen!

Tenslotte wil ik hier nog even benoemen dat wij erg trots zijn op de manier waarop u én onze leerlingen met de hele situatie omgaan. Geweldig is het om te zien hoe blij ze naar school komen en hoe hard ze werken! Chapeau!

Hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Blijf gezond en ik kijk ernaar uit u snel weer te zien!

 

Hartelijke groet, mede namens het hele team van de WIndroos

Rianne Arts

 

10 minuten gesprekken

De tussentijdse Cito toetsen zijn nagenoeg allemaal afgerond en dan is het weer tijd voor de 10-minuten gesprekken van groep 1 t/m 7. Dit jaar later dan gepland door de lockdown en alle gevolgen vandien. Deze gesprekken hebben we nu gepland op dinsdag 6 april, woensdag 7 april en donderdag 8 april a.s.

Via de app krijgt u vandaag of morgen de mogelijkheid om u in te tekenen. We gaan ervan uit dat alle ouders dit zullen doen. De gesprekken over de vorderingen van uw zoon/dochter zullen via Teams plaatsvinden. U krijgt hiervoor t.z.t. ook de link.

We wensen u fijne gesprekken toe.

Pasen

Informatie over de (aangepaste) paasfestiviteiten heeft u als ontvangen via de mail. Helaas zullen we het ook dit keer weer moeten doen met een 'uitgeklede' versie. We richten onze hoop maar op volgend schooljaar wat dat betreft. Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat donderdag een feestelijk tintje krijgt en dat het een gezellige dag zal worden. Op Goede Vrijdag 2 april zijn de leerlingen vrij.

 

a

 

Het team van de Windroos wenst u een vrolijk Pasen!

 

 

Broederenstraat 16, 7411 LB Deventer       Tel. 0570 612216       E-mail: directiewindroos@stichtingquovadis.nl