Inloggen

preview
Nieuwsbrief december 2020
Gesprekken met kinderen

Op de laatste studiedag van 6 november heeft het team van de Windroos zich geschoold in het voeren van gesprekken met kinderen. Dit zijn gesprekken die wij voeren op het gebied van de voortgang van bijvoorbeeld taal, rekenen en spelling, maar ook gesprekken die gaan over hun welbevinden en over de verwonderingsvragen die horen bij onze methode DaVinci. De reden waarom wij deze gesprekken met onze leerlingen voeren is omdat wij hen verantwoordelijk willen maken voor hun eigen leerproces. Als er sprake is van verantwoordelijkheid is er ook motivatie. Innerlijke motivatie is immers de beste manier om tot leren te komen.

De komende periode gaan wij samen met onze leerlingen onderzoeken op welke manier we deze gesprekken het beste kunnen voeren en vastleggen.

Als u dus thuis iets hoort over gesprekken die er gevoerd zijn, weet u in elk geval waar het over gaat.

x

AVG vragenlijst via Schoudercom

Vandaag zal er via SchouderCom een vragenlijst gedeeld worden. Deze vragenlijst heeft u in het begin van het schooljaar als eens op papier ingevuld, maar we willen u vragen of u dit nogmaals via de app zou willen doen, zodat wij digitaal een overzicht hebben. Onderstaande brief is bij deze lijst gevoegd. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

 

Met deze vragenlijst vragen we u aan te geven waarvoor De Windroos beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Per vraag kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

 

Rapportfolio

We werken al geruime tijd met Rapportfolio en we merken dat het ons, de leerlingen en u als ouder, steeds makkelijker afgaat. In de bijlage vindt u de bijgewerkte folder die we gemaakt hebben, zodat u hierop nog eens kunt kijken als er iets niet duidelijk is.

Sinterklaas op de Windroos

De bronafbeelding bekijken

 

Deventer, 20 november 2020

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Sinterklaas is weer in het land en de voorbereidingen op school zijn in volle gang.

Op school gaan we de komende periode tijd besteden aan het Sinterklaasfeest. Een gezellige tijd, waarvoor leuke activiteiten op het programma staan. Via deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van die activiteiten en belangrijke data.

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school.

Gelukkig kan Sint ook dit jaar gewoon op de Windroos langskomen. Helaas is het vanwege Corona niet mogelijk dat ouders bij de intocht aanwezig zijn. De leerlingen verwelkomen Sinterklaas op het schoolplein van De Windroos.

Op deze feestelijke dag wordt er gezorgd voor een tussendoortje. Wel willen we u vragen om voor de pauze van 10.00 uur fruit en drinken mee te geven en brood en drinken voor de lunchpauze.

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkrachten en actuele informatie vermelden wij op SchouderCom.


Wij wensen iedereen veel plezier met de voorbereidingen en voor 5 december alvast een gezellig sinterklaasfeest!

 

Met vriendelijke groet,

Team De Windroos

 

 

 

 

Kerstfeest op de Windroos

De tijd vliegt voorbij! Terwijl we volop in Sinterklaassferen zijn, heeft de kerstcommissie ook niet stilgezeten.

 

Op school hebben we vorig jaar met alle klassen de kerstviering van Trefwoord gedaan. Dat gaan we dit jaar weer doen, maar dan in twee groepen i.v.m. het aantal kinderen. Het thema van dit jaar is ‘Op tijd voor het lichtfeest’.

Prentenboek bij de kerstviering van Trefwoord 2020 Op tijd voor het  lichtfeest

 

Het verhaal gaat over Sonny en zijn opa. Sonny’s opa is kaarsenmaker, hij zorgt ervoor dat op kerstavond het hele dorp een eigengemaakte kaars aan kan steken. Alleen dit jaar zijn de kaarsen nog niet af… Lukt het Sonny om ervoor te zorgen dat het lichtfeest toch nog door kan gaan?

 

Het kerstdiner staat gepland op donderdag 17 december, van 18:00-19:00 uur. Normaal gesproken hebben we een kerstdiner vol met lekkernijen, waarbij elk kind iets meeneemt wat hij/zij thuis heeft bereid. Dit jaar is het, door de Coronamaatregelen, anders dan anders en is het niet mogelijk om ieder kind iets mee te laten nemen. Om die reden hebben wij als school, samen met de OR, ons best gedaan om een vervangend kerstdiner te regelen. Er staat de kinderen heel wat lekkers te wachten! De invulling houden we nog even geheim, maar de kinderen hoeven dit jaar zelf niks mee te nemen, alleen een bord, beker en bestek (BBB).

Vorig jaar hebben we ook een gezellig moment voor ouders geregeld, terwijl het kerstdiner in de klassen bezig was. Door de huidige coronamaatregelen lukt dit helaas ook niet. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer oppakken!

 

Op vrijdag 18 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij!


We hebben er zin in en houden u en de kinderen uiteraard op de hoogte!

De kerstcommissie
(Juf Ayla, juf Pien en juf Janine)

Schoolfruit

We kunnen nu met enige zekerheid zeggen wanneer de leverancier komt bezorgen en daarom willen we met u delen dat we onze leerlingen op dinsdag, woensdag en donderdag, schoolfruit zullen geven. We kunnen de vrijdag dan gebruiken voor het opmaken van de 'restjes', zodat er geen verspilling zal zijn.

 

OPROEP VRIJWILLIGER

Sind het begin van dit schooljaar is Roos Agema van Raster actief op de Windroos. Behalve het begeleiden van het buitenspelen zorgt zij ook voor nachoolse activiteiten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit knutselen, koken, technieklessen of andere gezellige dingen. Wij zoeken hiervoor iemand die het leuk vindt om Roos te ondersteunen op dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Misschien is dit iets voor u of voor iemand die u kent!

 

Vrijwilligers gezocht voor Animal Event

verkeersdrukte

Nu het weer wat minder wordt,zien we dat er weer (veel) leerlingen met de auto naar school worden gebracht. Het is in de ochtend vaak erg druk in de Broederenstraat, zodat er soms gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers ontstaan.

We willen niet dat er ongelukken gebeuren of verkeersboetes worden uitgedeeld, dus vandaar hier nogmaals de oproep om in principe met de fiets of lopend naar de ingang van de school te komen.

 

Veilig naar school - Partij Souburg-Ritthem

Bijzonder verzoek
Een poosje geleden werden we benaderd door een oud-leerling van de Windroos met een heel bijzonder verzoek. Gunnar en Sterre de Jong zaten in 1993 op de Windroos en ze hebben nog een hele leuke foto uit die tijd.
Graag wilden zij nu hun vader Jorrit de Jong verrassen met zijn verjaardag. Hiervoor maakten ze een foto op exact dezelfde plek als 27 jaar geleden. Gunnar is inmiddels 29 en Sterre 31 jaar. Zie hier het mooie resultaat dat we toegestuurd kregen. 
 
z  
 
 

 

 

Broederenstraat 16, 7411 LB Deventer       Tel. 0570 612216       E-mail: directiewindroos@stichtingquovadis.nl