Snappet
11 oktober 2021

snappet

Bij het leerproces op school speelt ICT een steeds belangrijkere rol. In ons onderwijs maken wij dan ook gebruik van verschillende devices. 
In alle groepen zijn moderne touchscreens geplaatst. Deze bieden oneindig veel mogelijkheden om het onderwijs voor de leerlingen aantrekkelijker en interactiever te maken, o.a. 
door het inzetten van educatieve software, allerlei innovatieve tools en het zelf maken van lessen. 
Er wordt gewerkt met laptops in groep 4 t/m 8. De laptops worden ingezet als middel om aan leerdoelen te werken. Het gebruik van de laptops biedt de mogelijkheid om leerlingen veel meer op eigen niveau aan leer-/lesdoelen te laten werken.

 
Belangrijk in ons onderwijs is dat kinderen leren om te gaan met de voordelen van ICT en zich leren beschermen tegen de uitwassen ervan. Ook daarvoor is aandacht binnen ons onderwijs. We hanteren hierbij een internetprotocol.

Onze ICT-er volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en introduceert deze wanneer ze zinvol zijn voor het onderwijs in onze school.

“Naast goed onderwijs zijn sociale vaardigheden minstens net zo belangrijk voor een kind, beide vind ik terug op De Windroos”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren