Kanjertraining
11 oktober 2021

 

Doelen van de kanjertraining zijn:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij 
pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
• Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Kanjerregels

Zichtbaar in de school hangen de vijf afspraken van de 
kanjertraining:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. We werken samen/niemand speelt de baas
4. We hebben plezier/niemand lacht uit
5. We doen mee/niemand doet zielig

 

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen. En 'de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken. 
Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen.
De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.

Kanjer

Voor meer informatie, zie www.kanjertraining.nl.

“Naast goed onderwijs zijn sociale vaardigheden minstens net zo belangrijk voor een kind, beide vind ik terug op De Windroos”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren