De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Vijf gelijke schooldagen

Vijf gelijke schooldagen

dinsdag 12 april 2016

Zoals u weet wordt er binnen Deventer op alle scholen nagedacht over andere schooltijden en dan met name over de invoering van een vijf gelijke dagen model. Het ziet er naar uit dat het grootste deel van de scholen in het schooljaar 2016-2017 of in het schooljaar 2017-2018 de overstap gaat maken naar vijf gelijke schooldagen. Sportclubs, de Leeuwenkuil en de kinderopvang hebben aangegeven hierop aan te zullen sluiten.

Ook binnen De Windroos is gesproken over het vijf gelijke dagen model. Op de ouderavond in september heeft u als ouders ook kunnen aangeven hoe u hier tegenover staat. Uw opmerkingen en vragen zijn in de discussie in de MR over dit onderwerp meegenomen.

In de MR is nu afgesproken om voor de zomervakantie nog een besluit te nemen over het invoeren van het vijf gelijke dagen model. Het gaat dan om invoering in het schooljaar 2017-2018. Mocht er besloten worden om tot invoering over te gaan, dan heeft u nog een jaar de tijd om eventueel zaken in de privésfeer te regelen.

Binnenkort zal de MR hier naar u toe nog op terugkomen.