De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Vakantierooster en vrije dagen 2017-2018

Vakantierooster en vrije dagen 2017-2018

dinsdag 27 juni 2017

Tijdens de MR-vergadering van woensdag 22 juni is het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 vastgesteld.

Vakanties

Herfstvakantie         ma. 23-10-2017  tot en met  vr. 27-10-2017

Kerstvakantie           ma. 25-12-2017  tot en met  vr. 06-01-2018

Voorjaarsvakantie   ma. 26-02-2018 tot en met  vr. 02-03-2018

Meivakantie              ma. 30-04-2018 tot en met  vr. 11-05-2018

Zomervakantie         ma.  21-07-2018 tot en met  vr.02-09-2018

Vrije dagen

Goede vrijdag    vr. 30-03-2018

Pasen                  ma.02-04-2018

Koningsdag        vr. 27-04-2018

Pinksteren         ma. 21-05-2018

Bevrijdingsdag  en Hemelvaart vallen in de meivakantie

Studiedagen (vrij voor de kinderen):

15 september 2017, 30 oktober 2017, 22 december 2017, 2 en 5 februari 2018 en 20 juli 2018

Verdere informatie over vrije dagen vindt u begin komend schooljaar in de schoolkalender.