De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Tevredenheidspeiling

Tevredenheidspeiling

donderdag 24 mei 2018

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, èn op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij in overleg met ons bestuur en de MR besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd  door Scholen met Succes. Zij nemen op zo’n 1800 basisscholen in Nederland de ouderpeiling af. Op die manier kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Deelname aan het onderzoek is anoniem, in de rapportage zijn de antwoorden van individuen niet te herleiden.

Op donderdag 31 mei wordt u via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling ( één uitnodiging per gezin). Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen.

De rapportage van Scholen met Succes zal waarschijnlijk in de laatste week voor de zomervakantie binnenkomen. Tijdens de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar zullen de uitkomsten besproken worden. Na de vakantie zullen de uitkomsten ook naar ouders gecommuniceerd worden.

Wij hebben er voor gekozen om op beide locaties van De Windroos een eigen onderzoek af te laten nemen.