De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Mobiele telefoons op school

Mobiele telefoons op school

woensdag 6 december 2017

In de huidige situatie mogen leerlingen geen mobiele telefoon in de school hebben. In bepaalde gevallen is het toegestaan, daarvoor moeten de ouders toestemming hebben gevraagd aan de directie. De telefoon staat in deze gevallen altijd uit en wordt in de tas van de leerlingen bewaard, of op verzoek in de bureaulade van de leerkracht. Indien een leerling toch een mobiele telefoon in  handen heeft binnen de school, wordt deze afgenomen en kunnen de ouders deze ophalen bij de directie.

Deze regels willen wij nu graag veranderen, aangezien steeds meer leerlingen een telefoon hebben en deze mee naar school willen nemen.  Het gebeurt dan soms dat leerlingen stiekem foto’s maken onder schooltijd of gebruik maken van apps. Soms nemen leerlingen onder schooltijd zelfs contact op met hun ouders, zonder toestemming van de leerkracht, wat zorgt voor verwarring en bezorgde ouders. Als het nodig is om contact te hebben, kunnen ouders altijd naar het algemene nummer van de school bellen, en kinderen mogen ook vragen om de schooltelefoon te gebruiken.

Om meer zicht te krijgen op de telefoons van leerlingen heeft elke leerkracht een plek (zoals een mandje of een plank) in de klas. Dit is een plek bij het bureau van de leerkracht. ’s Ochtends, als de leerlingen binnen komen leggen zij de telefoon op die plek. Aan het einde van de dag zal de leerkracht erop toezien dat de leerlingen hun eigen telefoon weer meenemen.

Voor ouders is het belangrijk om te weten dat het meenemen van de telefoon geheel op eigen risico is, de school is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade.

Indien een telefoon toch onder schooltijd, zonder toestemming van leerkracht, wordt gebruikt, wordt deze ingenomen en kan de telefoon door de ouder worden opgehaald bij de leerkracht na schooltijd. Deze regels gaan per direct in.