De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Groepsvorming

Groepsvorming

donderdag 1 september 2016

Groepsvorming

De eerste drie dagen van het schooljaar zijn we gestart in de klassen met groepsvorming. Het is altijd weer spannend om na de zomervakantie weer te starten op school. ‘Waar zit ik, hoe is de juf of meester, wat gaat er allemaal gebeuren in het nieuwe schooljaar, aan welke regels moet ik mij houden, hou ik dezelfde vriendjes en vriendinnetjes’ zijn zomaar een aantal vragen waar kinderen aan denken.
Het is belangrijk om snel duidelijkheid te creëren voor de kinderen, maar ook om een band op te bouwen met elkaar. Daarom is er in alle groepen eerst gepraat over groepsregels en hebben de klassen zelf regels opgesteld die zij belangrijk vinden. Ook hebben de kinderen spelletjes en activiteiten gedaan om kennis te maken met elkaar of om elkaar nog beter te leren kennen en om de klas met elkaar te verbinden.
Afgelopen woensdag hebben we groepsdoorbrekend gewerkt en hebben de kinderen workshops gevolgd. Kinderen konden o.a. dansen, koken, sporten, yoga doen, knutselen, programmeren op de computer en voorgelezen worden. Een aantal ouders hebben ons geholpen om hier een groot succes van te maken. Hartelijk dank voor uw hulp!