De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Gebruik mobiele telefoons

Gebruik mobiele telefoons

zaterdag 4 februari 2017

Gebruik mobiele telefoons

Ook over het meenemen van mobiele telefoons  naar school toe en het gebruik hiervan op school , zijn in het verleden afspraken gemaakt. Ook deze afspraken willen we nog graag eens onder uw aandacht brengen:

Op school is de regel dat mobiele telefoons niet geaccepteerd worden. Wij begrijpen dat sommige kinderen uit veiligheidsoverwegingen toch een mobiele telefoon bij zich hebben, omdat ze bijvoorbeeld alleen naar huis gaan. Vindt u dat uw kind een mobiele telefoon bij zich moet hebben op school, dan kunt u hiervoor schriftelijk een beargumenteerd verzoek indienen bij de directie.

Alleen de kinderen van wie de ouder een verzoek heeft ingediend mogen, als het verzoek is goedgekeurd,  een mobiele telefoon meenemen naar school. De school is echter niet verantwoordelijk voor de mobiele telefoon. Meenemen naar school gebeurt op eigen risico.

We hanteren de volgende regels:

  • Binnen de hekken van de school mag de mobiele telefoon niet gebruikt worden, ook niet in de pauze of op het schoolplein
  • Op school staat de mobiele telefoon helemaal uit, dus ook niet op de trilstand.

Houdt een kind zich niet aan deze regels, dan wordt de mobiele telefoon afgepakt. Het kind kan de mobiele telefoon daarna, samen met een ouder, ophalen bij de directie.

Mocht u uw kind tijdens schooltijd willen bereiken, dan kan dit via de vaste telefoon van de school.