De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>Eindtoets

Eindtoets

dinsdag 6 juni 2017

In de laatste week voor meivakantie heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. Dit jaar hebben wij als school niet meegedaan met de cito eindtoets, maar met de IEP. We zijn heel blij  met de resultaten van de eindtoets. De leerlingen van groep 8 op de locatie Broederenstraat hebben een heel goed eindresultaat behaald. De uitslag van de toets voor de hele groep kwam uit boven het landelijk gemiddelde en zelfs boven de bovengrens die door de inspectie voor onze school als norm wordt gesteld.

We zijn heel trots op onze leerlingen en feliciteren ze met dit geweldige resultaat.

Met die leerlingen  die een score hadden boven het door ons gegeven advies, zijn inmiddels gesprekken gevoerd over een eventuele wijziging van het advies.