De Windroos Broederenstraat
Home>Nieuws>De eerste weken in groep 3/4

De eerste weken in groep 3/4

zaterdag 7 oktober 2017

Groep 4 is dit jaar begonnen met het werken op de Snappet, naast allerlei andere vakken, staat ook het rekenen elke dag op het programma.. Handig tellen en het onderzoeken van de getalstructuur tot 100 was één van de doelen die voor bij kwamen. Het is herfst..dus handig rekenen met eikels ging prima.
Elke dinsdag gaat groep 4 tutorlezen … met leerlingen van groep 7 de tekst van Nieuwsbegrip doornemen.

In groep 3 zijn de kinderen gestart met het werken aan de weektaak. Met behulp van het planbord kiest elk kind zijn of haar activiteit, leuk en afwisselend.
In deze eerste periode leerden de kinderen de letters i k m s en oriënteren zij zich op de getallen tot en met 10🎲