De Windroos Broederenstraat
Home>Groepen>Groep 7

Groep 7

Graag willen we jullie wat informatie geven over groep 7 In onze groep zitten 17 kinderen. De leerkrachten van groep 7 zijn juf Karin en juf Laura. Juf Laura werkt op maandag, dinsdag en woensdag Zij is te bereiken op email adres: l.werkema@stichtingquovadis.nl. Juf karin werkt op donderdag en vrijdag. Zij is te bereiken op email adres: k.vanhuffelen@stichtingquovadis.nl

Op maandag en dinsdag hebben wij een stagiaire in de klas, juf Dilara.

Gym

Op maandag en woensdag is er gym. Maandag van juf Laura en op woensdag van onze vakleerkracht Lode. Wilt u er zorg voor dragen dat de gymspullen van uw kind compleet (shirt, broekje, schoenen) en schoon zijn?

Eten en drinken

De Windroos is een gezonde school. Wij moedigen daarom leerlingen aan zo gezond mogelijk te eten en drinken, vooral om 10.00 uur en bij de lunch. Snoep, chips en frisdrank is niet toegestaan, dit gaat in de tas weer mee naar huis. De kinderen krijgen een kwartier de tijd om te eten en te drinken, ervaring leert dat dit in principe lang genoeg is. Mocht het na een kwartier nog niet op zijn, dan mag het eten mee naar buiten.

Telefoons

Het beleid op school is als volgt: de leerlingen mogen, op eigen risico, een mobiele telefoon mee naar school. Onder schooltijd ligt de telefoon, uitgeschakeld, in de daarvoor bestemde lade in de klas. Als een leerling toch onder schooltijd een telefoon heeft, neemt de leerkracht die in en kan hij worden opgehaald door een ouder.

Klassenouders

De klassenouders dit jaar zijn Rowena (moeder van Chenoa) en Manouschka (moeder van Arda).

Klasbord

Wij maken gebruik van de app ‘Klasbord’. Hier delen wij informatie over wat we in de klas doen. Ouders van groep 7  kunnen de code hiervoor bij de leerkrachten opvragen.

Huiswerk

* boekenbeurt

* spreekbeurt

* werkstuk

* redactiesommen

* werkwoordspelling