De Windroos Broederenstraat
Home>Groepen>Groep 5

Groep 5

Hallo lezers,

Graag willen we jullie wat informatie geven over groep 5. In onze groep zitten 20 kinderen. De leerkrachten van groep 5 zijn juf Karin en juf Floor. Juf Floor werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Zij is te bereiken op email adres: f.guitink@stichtingquovadis.nl
Juf Karin werkt op donderdag en vrijdag. Zij is te bereiken op email adres: k.vanhuffelen@stichtingquovadis.nl

Op donderdag en vrijdag hebben wij een stagiaire in de klas: juf Naomi. Zij zal tot februari bij ons stage lopen.

Gym

Op maandag en woensdag heeft groep 5 gym. Op maandag wordt deze les gegeven door meester Rob en op woensdag door juf Laura.

Belangrijke zaken

Dit schooljaar zullen we veel aandacht besteden aan de tafels.  Het streven is dat de tafels van 1 t/m 10 beheerst en geautomatiseerd zullen zijn aan het einde van het schooljaar.

Met Kanjertraining werken wij aan het deel: Max en de zwerver. De lessen zullen over deze zwerver gaan en verteld het verhaal van wat hij allemaal meemaakt. De kinderen wordt vaak gevraagd hoe zij over dingen denken en hoe het ook of anders zou kunnen. De zwerver weet bijvoorbeeld niet hoe hij zich moet gedragen bij anderen en dus ook niet hoe hij zich moet voorstellen. Hij steekt zijn voet uit. Samen leren wij dat we ons voorstellen door een hand te geven, onze naam te zeggen en iemand aan te kijken.

Ook zullen wij dit schooljaar veel coöperatieve werkvormen aanbieden. Op de ouderavond heeft u hier meer over kunnen horen. Per periode zullen er 2 werkvormen centraal staan waar we dan mee gaan oefenen. Vraagt u maar eens aan uw kind wat mix en ruil en de binnen/buitenkring is!

Klasbord

Wij maken daarnaast gebruiken van de app ‘Klasbord’. Hier delen wij wekelijks informatie over wat we in de klas doen. Ouders van groep 5 kunnen de code hiervoor bij de leerkrachten opvragen.