Praktische informatie

Op De Windroos wordt gewerkt met een continurooster. 
Tussen de middag eten alle kinderen samen met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan de leerlingen buiten spelen onder toezicht van leerkrachten en onderwijsassistenten 
(volgens rooster) of andere medewerkers van de school.

 

Schooltijden

Maandag  8.30 - 14:00 uur
Dinsdag  8.30 - 14:00 uur
Woensdag  8.30 - 14:00 uur
Donderdag  8.30 - 14:00 uur
Vrijdag  8.30 - 14:00 uur

 

 

De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Bij de planning houdt de overheid rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kijk je op de website van het ministerie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
Nationale feestdagen

 

Vakantierooster 2020/2021

 

Herfstvakantie 12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 1-1-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag 02-04-2021  
Pasen 05-04-2021  
Meivakantie 03-05-2021 t/m 14-5-2021
Hemelvaart 13-05-2021  
Pinksteren 23-05-2021 t/m 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021

 

Studiedagen
 

30-09-2020
19-10-2020
6-11-2020
5-02-2021
25-05-2021
25-06-2021
9-07-2021

“Naast goed onderwijs zijn sociale vaardigheden minstens net zo belangrijk voor een kind, beide vind ik terug op De Windroos”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences