Praktische informatie

Op De Windroos wordt gewerkt met een continurooster. 
Tussen de middag eten alle kinderen samen met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan de leerlingen buiten spelen onder toezicht van leerkrachten en onderwijsassistenten 
(volgens rooster) of andere medewerkers van de school.

 

Schooltijden

Maandag  8.30 - 14:00 uur
Dinsdag  8.30 - 14:00 uur
Woensdag  8.30 - 14:00 uur
Donderdag  8.30 - 14:00 uur
Vrijdag  8.30 - 14:00 uur

 

 

De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Bij de planning houdt de overheid rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kijk je op de website van het ministerie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
Nationale feestdagen

 

Vakantierooster 2021/2022

 

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 9-1-2022
Voorjaarsvakantie 19-02-2022 t/m 27-02-2022
Goede Vrijdag 15-04-2022  
Pasen 17-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie 23-04-2022 t/m 9-5-2022
Hemelvaart 26-05-2022  
Pinksteren 05-06-2022 t/m 06-06-2022
Zomervakantie 16-07-2022 t/m 28-08-2022

 

Studiedagen
 

Vrijdag 01-10-2021
Maandag 25-10-2021
Woensdag 10-11-2021
Woensdag 19-01-2022  is verplaatst naar maandag 28-02-2022
Maandag 14-01-2022
Maandag 04-07-2022
Vrijdag 15-07-2022

“Naast goed onderwijs zijn sociale vaardigheden minstens net zo belangrijk voor een kind, beide vind ik terug op De Windroos”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences