Basisschool De Windroos

Basisschool De Windroos aan de Broederenstraat is een interconfessionele school in het centrum van Deventer. We zijn een school die letterlijk midden in de maatschappij staat. We hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en dat uit zich in onze kernwaardes: respect, duidelijkheid, verantwoordelijk, openheid en kwaliteit.

Lees meer

Even voorstellen…

Even voorstellen…

zondag 5 februari 2017

Hallo! Mijn naam is meester Casmaran.  Sinds de kerstvakantie ben ik werkzaam in groep 5. Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag (in de even weken geef ik op vrijdag les, in de oneven weken ondersteun ik vrijdag’s mijn collega’s).

Lees verder >

“Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen”

Jumbo sponsoractie

Jumbo sponsoractie

zaterdag 4 februari 2017

Ook dit schooljaar hebben wij ons als school weer aangemeld voor  de Jumbo spek-de-kas actie. De actie duurt van 8 februari  tot en met 18 april.  Het geld dat we hiermee bij elkaar sparen willen we ook in gaan zetten

Lees verder >

“Naast goed onderwijs zijn sociale vaardigheden minstens net zo belangrijk voor een kind, beide vind ik terug op De Windroos”

10-minutengesprekken

10-minutengesprekken

zaterdag 4 februari 2017

Deze week gaan de rapporten van de leerlingen mee naar huis. Daaraan zit ook altijd een 10-minutengesprek gekoppeld. De uitnodiging  voor het 10-minutengesprek gaat mee naar huis samen met het rapport. Wij krijgen de laatste tijd steeds meer verzoeken van

Lees verder >

“Kleur je eigen toekomst!”

Eten en drinken op school

Eten en drinken op school

zaterdag 4 februari 2017

We willen u ook graag attent maken op het schoolbeleid ten aanzien van het eten  en drinken op school in de verschillende pauzes. In de schoolgids staat hierover het volgende: Verantwoord lunchen Samen lunchen op school kan heel gezellig zijn.

Lees verder >

Gebruik mobiele telefoons

Gebruik mobiele telefoons

zaterdag 4 februari 2017

Ook over het meenemen van mobiele telefoons  naar school toe en het gebruik hiervan op school , zijn in het verleden afspraken gemaakt. Ook deze afspraken willen we nog graag eens onder uw aandacht brengen: Op school is de regel

Lees verder >